Štátny tajomník Ľ. Paulis podpísal zmluvu o pridružení SR do Európskej vesmírnej agentúry

Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis, dnes podpísal v sídle Európskej vesmírnej agentúry (ESA) v Holandsku zmluvu o pridružení Slovenskej republiky. Status pridruženého člena ESA prinesie Slovenskej republike možnosť zapojiť sa do zvýšeného objemu projektov, posilnenie nášho výskumného potenciálu a nové možnosti pre slovenské firmy. Tie sa budú môcť zapojiť do transformácie ekonomiky a získajú tak možnosť byť dodávateľmi alebo subdodávateľmi dodávateľov ESA.

štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a vysoké školstvo Ľudovít Paulis

„Nielen pre vedu a výskum, ale aj z pohľadu ekonomického prínosu, ide o významný míľnik pre Slovensko. Nové kontakty a spolupráce prinesú možnosť zapojiť sa do jedného z najperspektívnejších odvetví súčasnosti a budúcnosti. Na Slovensku máme veľké množstvo ľudí a projektov, ktoré už dnes majú veľký globálny potenciál a môžu prispieť k výskumu vesmírnej fyziky a astronautiky,“ hovorí Ľudovít Paulis, štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a vysoké školstvo.

Slovensko tak v praxi získa nové kontrakty pre slovenské subjekty v oblasti vesmírnych technológií a výskumu, bude môcť spolupracovať na vesmírnom výskume a participovať na programoch ESA, bude mať možnosť sa priamo zapájať do tendrov a výziev ESA či dodávateľských reťazcov. Prinesie to tiež pracovné príležitosti pre slovenských odborníkov a podporu pre slovenské startupy, malé a stredné podniky.

Európska vesmírna agentúra (ESA) vznikla v roku 1975 a je jedným z kľúčových aktérov vo vesmírnom priestore. ESA zastrešuje vesmírne projekty v Európe a združuje 22 štátov, medzi ktorými sú napríklad aj naši susedia Rakúsko a Česká republika.

Slovenská republika spolupracuje s ESA už od roku 2010 a dlhodobo preukazuje záujem o vesmírne aktivity a pochopenie ich významu a dôležitosti pre ďalší rozvoj vesmírneho ekosystému a budovania vesmírnej infraštruktúry na Slovensku.

Okrem toho sa štátny tajomník Ľudovít Paulis v Holansku stretol aj s hlavným predstaviteľom NASA Billom Nelsonom, prezidentom francúzskej vesmírnej agentúry (CNES) s Phillippem Baptistom, hlavným predstaviteľom nemeckej vesmírnej agentúry (DLR) Walterom Pelzerom a s predstaviteľom talianskej vesmírnej agentúry (ASI) Gioriom Saccocciom a ďalšími predstaviteľmi významných vesmírnych agentúr EÚ.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky