Štátny tajomník Jozef Gönci rokoval s japonským veľvyslancom

01.03.2019
     Japonskú delegáciu vedenú mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Japonska v SR J. E. Junim Shimmim prijal včera na pôde rezortu štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport Jozef Gönci. Témou rokovania boli prípravy osláv 100. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Japonskom a vtedajším Československom, ako aj aktuálne informácie týkajúce sa Hier XXXII. Letnej olympiády v Tokiu 2020 a Paralympijskych hier Tokio 2020.
     Aktivity k 100. výročiu, ktoré pripadá na 12. januára 2020, sú iniciované japonskou stranou. V budúcom roku plánuje zastupiteľský úrad Japonska so sídlom v Bratislave usporiadať viacero spomienkových kultúrno-spoločenských podujatí.
     Japonský veľvyslanec ďalej informoval slovenskú stranu o spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV) na príprave predolympijských podujatí v roku 2019. Prezidenti slovenského a japonského olympijského výboru (JOV) podpísali ešte dňa 8. marca 2017 v Tokiu memorandum o spolupráci. V rozhovoroch s najvyššími predstaviteľmi JOV boli posúdené možnosti zintenzívnenia spolupráce oboch strán v príprave na LOH v Tokiu. Rozvíja sa tiež spolupráca olympijských výborov Slovenska a Japonska s mestom Gifu, ktoré je slovenským partnerom v rámci iniciatívy japonskej vlády „Host Town Initiative“. Už tento víkend - v dňoch 2. - 3. marca 2019 - sa v Gifu za účasti slovenských paraolympionikov uskutoční „Slovenský festival“, ktorý pripravuje Veľvyslanectvo SR v Tokiu.
     Štátny tajomník Jozef Gönci informoval japonských partnerov o nedávnej návšteve slovenskej delegácie v Tokiu, ktorú viedol viceprezidentom SOŠV pre šport Peter Korčok. V rámci nej sa podarilo nadviazať predbežnú spoluprácu v súvislosti s predolympijským kempom v areáli Meikai University v meste Urajasu, kde sú výborne podmienky pre viacero našich športov.
      Témou rozhovoru bol aj záujem SOŠV a MŠVVaŠ SR na cielenej a dynamickej prezentácii krajiny, ako aj utvorenia priestoru na športovú diplomaciu a stretávanie sa športovcov a účastníkov olympijských hier. Realizácia projektu Slovenský dom na OH 2020 závisí od možnosti získania vhodných priestorov v samotnom mieste konania hier a takisto aj od zapojenia sa jednotlivých organizácií v rámci SR do podpory tohto projektu.
     Obe strany prebrali takisto ďalšie možnosti spolupráce a vyjadrili zámer spoločnej informovanosti na projektoch bilaterálneho využitia. Ďalšie stretnutia sú plánovane v priebehu roka 2019.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku