Štátny tajomník Jaroslav Ivančo sa dnes stretne s riaditeľmi štátnych gymnázií

  • Dátum: 18.10.2010

     Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Jaroslava Ivanča sa dnes 18. októbra 2010 v Novom Smokovci uskutoční pracovný seminár Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií.
     Témami seminára, na ktorom sa zúčastnia okrem zhruba 90 riaditeľov aj ďalší zástupcovia ministerstva a Metodicko-pedagogického centra, budú viaceré aspekty zákona o výchove a vzdelávaní, systém financovania štátnych gymnázií i požadované zmeny v kariérnom vzdelávaní pedagógov.

Miesto a čas: Hotel Atrium, Nový Smokovec, začiatok seminára o 14.00 hod.

Bratislava 18. október 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku