Navigácia

Štátny tajomník Ján Hrinko rokoval so Združením odborných učilíšť, špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení o dôležitých témach

Stará lesná hostila zasadnutie Združenia odborných učilíšť, špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia rezortu školstva, na čele so štátnym tajomníkom Jánom Hrinkom.

štátny tajomník Ján Hrinko

Zasadnutie sa konalo 13.3. – 14.3. 2024 a prinieslo rokovanie zástupcov Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, riaditeľov regionálnych úradov školskej správy na Slovensku aj so zástupcom Odborových zväzov pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.

Štátny tajomník Ján Hrinko vyzdvihol prácu ľudí v špeciálnom školstve a poďakoval sa im za ich doterajšiu prácu, ktorú si nesmierne váži. „Iba vzájomným porozumením a konštruktívnou diskusiou bude možné robiť veci správne a v prospech špeciálneho školstva,“ podotkol štátny tajomník.  

Hlavnými témami na zasadnutí boli nastavovanie procesov ohľadne súťaží, kde boli navýšené finančné prostriedky zo strany rezortu školstva, nastavenie spolupráce špeciálneho školstva s NIVAM a možnosti aktívnej podpory pre pedagogických zamestnancov. Prerokovali sa aj kontrolné činnosti a opatrenia zo strany štátnej školskej inšpekcie smerom k štatutárom škôl,  potreba legislatívnych úprav v rámci špeciálnych výchovných zariadení a  užšia spolupráca medzi jednotlivými rezortmi. V rámci dvojdňového stretnutia prebiehalo školenie zástupcami NIVAM na tému podporných opatrení, kde mohli všetci zúčastnení získať certifikát.  Taktiež prebehli rokovania s riaditeľmi diagnostických centier, ohľadne nastavovania transformácie špeciálneho školstva.

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky