Navigácia
Skočiť na obsah

Štátny tajomník I. Husár: Viac než stovka škôl dostane financie na opravy školskej športovej infraštruktúry

Ministerstvo školstva vyčlenilo v rámci tohtoročného rozpočtu financie na rekonštrukciu a opravy školskej športovej infraštruktúry. Finančné prostriedky v objeme 8 miliónov eur budú prerozdelené v rámci 99 miest a podporených bude 105 projektov.

ilustračná foto

Ambíciou rezortu školstva, nielen v súvislosti s pandémiou koronavírusu, je vedenie detí a žiakov k aktívnemu pohybu. Mnoho škôl však kvôli nedostatku financií nedokáže vytvoriť optimálne podmienky na rozvoj športu. Ministerstvo školstva preto na tento účel ešte v rámci svojho tohtoročného rozpočtu vyčlenilo sumu 8 miliónov eur.

Školy môžu tieto finančné prostriedky použiť na havarijné stavy, opravy, rekonštrukcie a technické zhodnotenie školskej športovej infraštruktúry.

„Dopyt mnohonásobne prekračuje možnosti, preto ministerstvo vyhodnocuje žiadosti na základe objektívnych kritérií, medzi ktoré patria najmä typ havárie, počet detí, veľkosť školy, naliehavosť investície," približuje Ivan Husár, štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre šport. „Nechceme, aby do telocvične zatekalo, aby deti prišli k úrazu alebo aby nemali šatne. Preto sa pri stanovení naliehavosti investície pozeráme na strechu, palubovku, sociálne zariadenia, elektroinštaláciu. Športovisko musí byť v takom stave, aby sa dalo správne a bezpečne využívať,“ doplnil Husár.

Ministerstvo zároveň plánuje pokračovať v systematickej podpore skvalitňovania školskej športovej infraštruktúry, a to aj prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ nového programového obdobia 2021 - 2027.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky