Štátny tajomník I. Husár rokoval so ZMOS-om o podpore športu

  • Foto: ZMOS
  • Dátum: 23.09.2020

Podpora a rozvoj športu. To boli hlavné témy rokovania utorkového stretnutia vo Vysokých Tatrách štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR pre šport Ivana Husára spolu s predstaviteľmi Predsedníctva a Rady Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Rokovanie štátneho tajomníka I. Husára s predstaviteľmi ZMOS-u

Štátny tajomník pre šport Ivan Husár absolvoval ďalšiu diskusiu zo série stretnutí o potrebe podpory športu. „Stretnutie hodnotím ako veľmi konštruktívne a som veľmi rád, že sme sa zhodli na tom, že šport je skutočne dôležitý, a to nielen pre mladých ľudí, ale pre všetky generácie,“ ozrejmil Husár.

Na stole mali účastníci rokovania témy ohľadom tradičných športových podujatí, venovali sa aj športu na školách či podpore seniorského športu. „Diskutovali sme aj o budovaní infraštruktúr z Fondu na podporu športu a voľnočasových poukazoch,“ doplnil štátny tajomník.

Práve tie by mohli byť, podľa slov predsedu ZMOS-u Branislava Trégera, nápomocné pri snahe zvrátiť civilizačné choroby detí, akými sú obezita, cukrovka či hypertenzia. „Dohodli sme sa na tom, že v rámci športových poukazov by mal byť priestor na to, aby sa financovali tieto veci," dodal Tréger.

Štátneho tajomníka Ivana Husára zároveň čaká v piatok ďalšie rokovanie na regionálnej úrovni, a to so Združenim samosprávnych krajov – SK8 v Bojniciach.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku