Štátny tajomník I. Husár: Otvorili sme diskusiu o novej športovej infraštruktúre

  • Foto: MŠVVaŠ SR
  • Dátum: 22.09.2021

Vízia výstavby športovej infraštruktúry spojila odborníkov naprieč celým slovenským svetom športu. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spoločne so Slovenským olympijským a športovým výborom, splnomocnencom vlády pre mládež a šport a Fondom na podporu športu zorganizovali konferenciu, ktorej témou bolo predstavenie návrhu zámeru na výstavbu športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2021 – 2027.

štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre šport Ivan Husár

„Máme spoločnú víziu vytvoriť a predložiť na rokovanie vlády viacročnú spoločnú predstavu výstavby športovej infraštruktúry na dlhé obdobie. Založená bude prioritne na projektoch pre športy, na ktoré sa posledné roky zabúdalo. Cieľom je, aby sa peniaze čerpali transparentne a spravodlivo, nie na základe známostí. V minulosti sme boli svedkami okamžitých rozhodnutí bez predošlých diskusií. Chceme to robiť inak,“ vysvetľuje štátny tajomník ministerstva školstva Ivan Husár k výstavbe športovej infraštruktúry. Podľa neho je potrebné stavať a zároveň rekonštruovať. „Uvedomujeme si obrovský investičný dlh, ktorý voči športu a športovcom Slovensko má,“ dodáva Husár.

Splnomocnenec vlády pre šport Karol Kučera vníma snahu o získanie finančných prostriedkov ako kľúčovú pre ďalší rozvoj športovej infraštruktúry: „Teším sa vzájomnej spolupráci medzi ministerstvom školstva, Fondom na podporu športu, SOŠV a úradom splnomocnenca v otázke športovej infraštruktúry, národnej aj školskej a som rád, že sa snažíme procesy nastaviť transparentne a efektívne. Je našou spoločnou úlohou aj za pomoci športových zväzov a samospráv pripraviť využitie peňazí, ktoré máme, čo najlepšie. Na stole máme infraštruktúru národného významu, to bude jedna z priorít.“

Prezident Slovenského športového a olympijského výboru Anton Siekel apeluje na športové zväzy, aby využívali inštitút, ktorý je na čerpanie peňazí na infraštruktúru určený, aby sa zabezpečil jednotný centrálny uzol, a tým je Fond na podporu športu. „Tak je to objektívne, správne a do budúcna dobre predvídateľné. Budem apelovať na to, aby žiaden športový zväz nebol z diskusie vynechaný a aby jeho hlas nebol ignorovaný. Dnes diskutujeme o prioritách, ale diskusia sa týka všetkých. Každého, kto má víziu rozvoja svojho športu musí byť počuť. Budem dbať o to, aby zväzy, ktoré majú spolu so samosprávami pripravené projekty mali prednosť pre tými, ktoré sú len v počiatočnej fáze zámeru. Je dôležité, aby sme sumu, ktorú máme k dispozícii čo najlepšie vyčerpali,“ sľúbil Siekel.

„Vo Fonde na podporu športu sa už viac ako rok snažíme o to, aby táto mladá verejnoprávna inštitúcia vytvárala pomyselný most nielen medzi štátom a športovým hnutím, ale i samosprávami. Potrebujeme súčinnosť samospráv. Päť typov športovej infraštruktúry - plaváreň, atletický ovál, športová hala, zimný štadión a futbalový štadión – ich výstavba i prevádzka sa bez spolupráce s nimi nezaobíde. Spoločný cieľ je, aby na rok 2022 plánovaných 11 miliónov eur fond na športovú infraštruktúru národného významu pri aktuálnom neľahkom stave verejných financií skutočne dostal a celkovo 38,7 milióna eur zmysluplne využil,“ uzavrel predseda správnej rady Fondu Ladislav Križan.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku