Štátny tajomník Husár: Šport si zaslúži pomoc

  • Dátum: 17.09.2020

Šport je mimoriadne dôležitou oblasťou a zaslúži si, aby mu štát podal pomocnú ruku. Na tom sa zhodli všetci zástupcovia športových zväzov, ktorí sa zúčastnili štvrtkového rokovania pod taktovkou štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR pre šport Ivana Husára. Na to, aby však dostali finančnú podporu tí, ktorí ju najviac potrebujú, musí mať ministerstvo školstva v súčinnosti s rezortom hospodárstva k dispozícii potrebné dáta.

Možná kompenzácia ušlých výnosov z organizácie športových podujatí. Rokovanie otvoril minister školstva Branislav Gröhling. Hlavným bodom diskusie, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia národných športových zväzov (futbal, hokej, hádzaná, volejbal, tenis, basketbal, plávanie, atletika a kanoistika), splnomocnenec vlády pre mládež a šport Karol Kučera, ako aj zástupcovia ministerstva školstva a hospodárstva na čele s poradkyňou ministra hospodárstva Janou Kiššovou.
foto rokovanie husár

Účelom tohto stretnutia bolo oboznámiť sa bližšie so špecifikami situácie, do ktorej sa jednotlivé športové zväzy dostali vinou pandémie COVID-19 počas obdobia, kedy nebolo možné súťažiť, organizovať športové podujatia či vyvíjať športovú činnosť. „Pozvané boli zväzy, ktoré mali playoffové súťaže, ostatné zväzy budú, samozrejme, informované o tom, čo všetko bude možné sanovať,“ priblížil Husár.

Na to, aby to však bolo možné, ministerstvo školstva, ako aj ministerstvo hospodárstva musia mať k dispozícií potrebné informácie. „Diskutujeme o tom, ako nastaviť správnu pomoc. Na to, však potrebujeme mať vstupné dáta. Napríklad, akú mali kluby návštevnosť v minulej sezóne, aká je cena vstupeniek a podobne. Zväzom sa pošlú dotazníky, ktoré následne spracuje rezort hospodárstva,“ ozrejmil štátny tajomník. Práve ten má totiž vo svojej gescii pripraviť balíček pomoci pre šport.

Prítomní sa zároveň zhodli na tom, že najviac postihnutými subjektmi sú práve športové kluby a pomoc by mala byť smerovaná práve k nim.

O ďalšom postupe rokovaní s ministerstvom hospodárstva, príprave kompenzačných mechanizmov na obdobie od marca do septembra 2020, ktoré sa budú týkať všetkých športových zväzov, nielen tých, ktoré sa zúčastnili na stretnutí, budeme športové hnutie priebežne informovať.  „Intenzívne pracujem na tom, aby sme dokázali vybojovať, čo najviac pre náš šport. Som rád, že si dnes odnášam pozitívnu spätnú väzbu. Predstavitelia zväzov totiž vidia v praxi, že tento problém sa snažíme z našej pozície aktívne riešiť,“ uzavrel štátny tajomník pre šport Ivan Husár.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku