Štátny tajomník Erik Tomáš predstavil priority slovenského predsedníctva v oblasti vesmíru a výskumu na Rade pre konkurencieschopnosť

     Slovenský moderný príbeh inovatívnej, do budúcnosti hľadiacej krajiny, ktorá je schopná priťahovať talenty a investície na zasadnutí ministrov pre konkurencieschopnosť predstavil minulý týždeň štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Erik Tomáš pri príležitosti predstavenia priorít slovenského predsedníctva.
     Štátny tajomník poukázal, že vesmír a s ním súvisiace služby, aplikácie a technológie nám môžu poskytnúť riešenia na mnoho súčasných, ale aj budúcich globálnych výziev. Za posledné obdobie vzrástol vplyv súkromného sektora a priemyslu na využívanie vesmíru s obrovským vplyvom na vývoj nových technológií.
     „Vesmír sa dnes stal pevnou súčasťou dominantného a svetového trhu rovnako ako automobily, mobilné telefóny, internet, meteorológia a mnohé ďalšie. Európa by nemala poľaviť vo svojej ambícii byť lídrom v tomto odvetví,“ povedal. V tomto duchu zdôraznil, že brusel_ET1slovenské predsedníctvo bude pokračovať v agende týkajúcej sa novej úrovne spolupráce v rámci európskych vesmírnych aktivít.
     „Pre Európsku Úniu je dôležité, aby sa budovalo rovnocenné a konštruktívne partnerstvo medzi Európskou komisiou, Európskou vesmírnou agentúrou a členskými štátmi. Všimli sme si, že vzťahy medzi jednotlivými partnermi sa neustále zlepšujú, je vidieť spoluprácu a pokrok, ale sme presvedčení, že Európa potrebuje naďalej pokračovať v tomto dialógu, aby bolo možné vybudovať koherentnú, spoločnú a strategickú Európsku vesmírnu politiku.“
     Slovenské predsedníctvo má v úmysle nadviazať úzku spoluprácu s Európskou komisiou a s Európskou vesmírnou agentúrou v oblasti ďalšej fázy implementácie kozmických programov Copernicus a Galileo, ktoré majú potenciál otvoriť nové možnosti pre európskych operátorov, priemysel či trh. Oba tieto programy si budú naďalej držať rolu hnacej sily ekonomického rastu, nakoľko majú potenciál prínosu nových služieb a rozvoja pre európske obyvateľstvo, priemysel a malé a stredné podniky. Táto spolupráca by sa mala pretaviť aj do prípravy a implementácie spoločnej Európskej vesmírnej stratégie, ktorá má byť prijatá Komisiou počas slovenského predsedníctva.
     Ďalšou z priorít slovenského predsedníctva bude podpora mladých vedcov Európskej Únie v oblasti výskumu i kozmického výskumu. Podľa štátneho tajomníka „členské krajiny EÚ dosahujú prakticky vo všetkých akademických disciplínach výnimočné výsledky z pohľadu európskeho, ale aj celosvetového výskumu. Avšak, tieto vynikajúce výsledky a potenciál niektorých krajín nebol doteraz plnohodnotne odzrkadlený vo výsledkoch v európskych rámcových programov ako FP7 a Horizont 2020.“
    Keďže európsky priemysel nemá núdzu o vysoko kvalifikovaných odborníkov, je slovenskou prioritou propagácia výskumu a výskumného povolania a súvisiacich povolaní v priemysle medzi mladou generáciou. Pri podpore tejto priority úzko spolupracujeme s Európskou komisiou.  Podpora mladých vedcov a výskumníkov je prioritou pre výskum v EÚ všeobecne.
Aj mnohí slovenskí víťazi medzinárodných vedeckých olympiád a súťaží a takisto živá start up-ová scéna sú známi v celej EÚ. Radi by sme posunuli túto tému konkrétne napred. Pripravujeme manifest mladých výskumníkov („Bratislavská deklarácia“), na ktorého príprave sa spolupodieľa skupina mladých výskumníkov z celej EÚ”, naznačil štátny tajomník.
     Ďalšou prioritou slovenského predsedníctva je zlepšenie rámcových podmienok pre výskum a inovácie. „Chceme sa pozrieť na konkrétne prípady v jednotlivých členských štátoch EÚ a vhodne túto tému prepojiť s iniciatívou Európskej komisie European Innovation Council“.
     Rozširovanie účasti v programe Horizont 2020 bude jednou z ďalších prioritných tém. „Sme presvedčení, že v EÚ máme stále mnoho excelentných výskumných tímov, ktoré ešte nie sú zapojené v rámcovom programe pre výskum a inovácie Horizont 2020.” Slovenské predsedníctvo v spolupráci so slovenskou styčnou kanceláriou SLORD.sk pre program Horizont 2020 zorganizuje na danú tému konferenciu 23. novembra 2016 v Bruseli.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky