Štátne výchovné programy

Štátne výchovné programy vymedzujú odporúčaný obsah výchovy a vzdelávania v školských zariadeniach. Štátne výchovné programy pre školský klub detí a centrum voľného času vydáva a zverejňuje podľa § 8 zákona č. 245/2008 Z. z., o výchove a vzdelávaní (školský zákon) ministerstvo školstva.

Výchovný program školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia, podľa ktorého sa uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom zariadení, vypracuje v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania školské výchovno-vzdelávacie zariadenie.

Štátne výchovné programy nemajú pre školy a školské zariadenia záväzný charakter. Môžu ich však použiť ako výchovný program školského zariadenia podľa § 161m ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. najskôr v školskom roku 2023/2024.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky