Navigácia

Štátne výchovné programy pre špeciálne výchovné zariadenia

Na základe § 8 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vydávajú a zverejňujú štátne výchovné programy pre špeciálne výchovné zariadenia.

Na tvorbe štátnych výchovných programov pre špeciálne výchovné zariadenia sa podieľali členovia Ústrednej komisie pre výchovu a vzdelávanie v špeciálnych výchovných zariadeniach Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.

Štátne výchovné programy  pre liečebno-výchovné sanatórium, diagnostické centrum a reedukačné centrum schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 8. marca 2023 s platnosťou od 1. septembra 2023 a sú dostupné aj na webovom sídle Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky