Štátna tajomníčka Svetlana Síthová: „Inklúzia je o prijatí každého z nás takých, akí sme“

Kvalitné vzdelávanie a rovnocenný prístup – to sú základné piliere inkluzívneho vzdelávania. Konkrétne strategické ciele inklúzie sú súčasťou plánovaných zmien v rámci Stratégie inkluzívneho vzdelávania. Kľúčový dokument na ďalšie desaťročie pripravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pri jeho tvorbe stoja všetci aktéri inkluzívneho vzdelávania a rezort školstva zohľadňuje aj problémy a návrhy riešení z praxe.

štátna tajomníčka ministerstva školstva pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávania Svetlana Síthová na otvorení inkluzívneho ihriska

Otázky ako dosiahnuť rozvoj potenciálu všetkých žiakov a celej spoločnosti, aké sú príklady dobrej praxe a v čom spočívajú bariéry pri zavádzaní inkluzívneho vzdelávania na Slovensku boli súčasťou diskusie na Inkluzívnom pikniku, ktorý sa uskutočnil 13. júla 2021  v priestoroch Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP). Hosťom podujatia bola štátna tajomníčka ministerstva školstva pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová.

„O inkluzívnom vzdelávaní si každý niečo myslí, ale nie každý skutočne vie, čo to presne je a ako v praxi funguje. Dozvedieť sa to na Inkluzívnom pikniku môže každý na vlastnej koži. Tolerancia, pomoc a akceptácia. Aj tomu sa deti učia vďaka inklúzií. Pripravme ich už v škole na svet taký, akým v skutočnosti je - rozmanitý. Každý z nás je iný. Inklúzia potrebuje školstvo rovnako ako každý z nás vodu či vzduch. Inklúzia je o prijatí každého z nás takých, akí sme,“ uviedla na stretnutí Svetlana Síthová.

Súčasťou podujatia bolo aj otvorenie inkluzívneho ihriska, ktorého herné prvky sú navrhnuté tak, aby sa na ňom mohli hrať deti bez ohľadu na psychické či fyzické schopnosti alebo zdravotné znevýhodnenie. Ihrisko má len niekoľko komponentov, vďaka nim však dieťa pri hre zapája všetky zmysly a popri motorickom stimuluje aj svoj senzorický vývoj. „Vďaka projektom inkluzívnych ihrísk sa môžu pri hre stretávať deti s telesným a zmyslovým hendikepom s deťmi, ktoré zdravotné znevýhodnenie nemajú. Dôležité je, aby sa aj týmto spôsobom stávali rozmanitosť a inklúzia bežnou súčasťou nášho života už od útleho veku. Vďaka tomu bude naša budúca generácia tolerantnejšia, ohľaduplnejšia a empatickejšia,“ uzavrela riaditeľka VÚDPaP Janette Motlová.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky