Štátna tajomníčka sa formálne rozlúčila s odchádzajúcim veľvyslancom ČĽR

18.12.2019

    V pondelok 16. decembra 2019 prijala štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová na pôde rezortu veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky J. E. Lin Lina.
     Hlavným účelom stretnutia bola formálna rozlúčka štátnej tajomníčky s dosluhujúcim veľvyslancom, ako aj pripomenutie si spoločne dosiahnutých výsledkov. Zároveň sa obe strany dohodli aj na plnení ostávajúcich úloh a záväzkov v oblasti vzájomnej spolupráce vo vzdelávaní medzi Slovenskom a Čínskou ľudovou republikou (ČĽR).
      Obe strany sa zhodli, že vrcholom spoločných snáh bolo podpísanie bilaterálnej dohody o akademickom uznávaní dokladov o vzdelaní ministerkou školstva Martinou Lubyovou 27. 11. 2019 v Pekingu. Slovenská strana aktuálne čaká na doručenie potvrdzujúcej nóty z Číny, o čom bol veľvyslanec informovaný a prisľúbil súčinnosť svojich kolegov pri doriešení všetkých formálnych krokov.
     Štátna tajomníčka tiež pripomenula Jeho Excelencii, že sa blíži expirácia Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Čínskej ľudovej republiky v oblasti školstva. V tejto veci sa strany prioritne dohodli na urgentnom vyjadrení ČĽR k predošlému návrhu Slovenska tak, aby bolo možné v dohľadnej dobe podpísať nový zmluvný dokument. Zároveň štátna tajomníčka požiadala pána veľvyslanca o zabezpečenie predĺženia platnosti aktuálnej Lin_Lin1verzie programu spolupráce. J. E. Lin Lin potvrdil, že bude žiadosť o predĺženie prioritne komunikovať svojim kolegom tak, aby sa zabezpečilo plynulé fungovanie medzištátnej spolupráce.
     Čínsky veľvyslanec v priebehu rozhovoru vyjadril aj potešenie z rastúceho záujmu slovenských študentov o štúdium v Číne, ako aj tých čínskych u nás na Slovensku. Tento pozitívny trend by do budúcna malo ešte výraznejšie umocňovať aj nedávne otvorenie slovensko-čínskeho bilingválneho štúdia na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Práve to otvára cestu ďalším prípravám Dohody medzi SR a ČĽR o zriaďovaní bilingválnych sekcií na slovenských gymnáziách, na ktorej sa začne robiť v priebehu budúceho roka. J. E. Lin Lin taktiež ocenil kvality našich vysokých škôl s technickým, medicínskym či prírodovedným zameraním, ktoré sú kľúčovými pre zvyšovanie atraktivity Slovenska ako destinácie pre študentov z Číny.
     Štátna tajomníčka sa na záver s pánom veľvyslancom dohodla na pokračujúcej politickej podpore Slovenska zo strany ČĽR pri uchádzaní sa o organizovanie 6. Ministerskej konferencie o spolupráci v oblasti inovácií Čína + 17 SVE, ktorá je plánovaná na rok 2021.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku