Štátna tajomníčka S. Síthová: V triede sa musí dobre cítiť učiteľ aj žiak

  • Foto: TASR
  • Dátum: 24.07.2021

Pamäť, pozornosť, dlhodobé sústredenie či tvorivosť – aj tieto kognitívne procesy u detí ovplyvňuje priestor, v ktorom žiaci trávia najviac času v škole. Usporiadaný priestor v triede je dôležitá a kľúčová pomôcka pri učení. Slúži ako výrazný pomocník pri odbúravaní stresu z učenia a zároveň je pilierom vzťahu dieťaťa k vzdelávaniu.

štátna tajomníčka Svetlana Síthová

Menej je niekedy viac - pravidlo, ktoré platí nielen v živote, ale aj v usporiadanosti priestoru.  Vo všeobecnosti platí, že triedy majú byť vzdušné, jednoduché, a na stenách sa neodporúča veľa malých predmetov, ale skôr jeden veľký. Všetko, čo je na stenách a akej je to farby, sú podnety pre deti. „S tým sa často stretávame hlavne u prváčikov a prvostupniarov, keď sa pani učiteľky snažia vyzdobiť triedy až prechádzajú do prezdobenosti, a potom príde prváčik, ktorého sa spýtame, čo zažil v škole a on začne rozprávať, čo je na stenách, akej je to farby, kde to je zavesené. Tam môžeme pozorovať, že asi tá trieda nie je úplne optimálna,“ vysvetľuje štátna tajomníčka ministerstva školstva pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie, ako aj dlhoročná špeciálna pedagogička Svetlana Síthová.
 

Aj práca s farbami je dôležitá. Pre stimuláciu pozornosti sa odporúčajú sýte farby – ako je červená a jej odtiene. Zelená farba sa naopak využíva na upokojenie. Viaceré zahraničné školy prispôsobili farby tried podľa toho, ako je potrebné dieťa stimulovať. Každú triedu majú inej farby a aj obsah výuky prispôsobili tomu, v akej miestnosti prebieha vyučovanie.

Svoju úlohu má aj rozloženie lavíc. Sedenie má byť interaktívne, tak aby žiaci vedeli pracovať aj v menších skupinách. Je dobré, ak niektoré triedy majú oddychovú zónu, ktorú môžu žiaci využiť keď to potrebujú. „Základné odporúčanie je nebáť sa zmeny, komunikovať so žiakmi – v tomto vnímať žiakov ako partnerov. V zásade platí, že školské prostredie si vytvárame jeden pre druhého a učiteľ aj žiak v ňom trávi veľa času,“ uzatvorila Síthová.

Ministerstvo školstva počas letných prázdnin pripravilo seriál videí o vplyve školského prostredia na vývin detí a vzdelávanie. Na otázky z praxe odpovedajú odborníci z rôznych oblastí. Prvé video zo seriálu si môžete pozrieť tu.

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku