Štátna tajomníčka S. Síthová: Dvojzmenná prevádzka škôl v 21. storočí je nemysliteľná

Od diskutovania k činom. Po rokoch debát o odstránení dvojzmenných prevádzok, rezort školstva pod vedením štátnej tajomníčky MŠVVaŠ SR pre inklúziu, národnostné školstvo a celoživotné vzdelávanie Svetlany Síthovej pristúpil v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR k ich skutočnému riešeniu. Na tento účel je vyčlenená finančná čiastka takmer 28 miliónov eur.

štátna tajomníčka pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová

Okrem stratégie minimalizovania opakovania ročníka, podpory duševného zdravia v školách či začleňovania detí a žiakov so špeciálno-výchovnými potrebami do škôl, odborný tím štátnej tajomníčky Svetlany Síthovej v spolupráci s Inštitútom vzdelávacej politiky pracuje aj na odstraňovaní dvojzmennej prevádzky škôl. Všetky tieto oblasti sú medzi sebou úzko prepojené a vzájomne súvisia. „Toto všetko sú veci, o ktorých sa tu roky diskutovalo, teraz je nevyhnutné začať ich konečne riešiť. Doteraz sa namiesto konkrétnych riešení, hľadali len zbytočné výhovorky,“ zdôraznila Síthová počas utorkového výjazdu do Veľkej Lomnice, v ktorej sa tiež nachádza škola s takýmto problémom.

Vyčlenených je na odstránenie dvojzmennej prevádzky z Plánu obnovy a odolnosti SR 27,9 miliónov eur a zmeny by sa mali dotknúť až 15-tisíc detí a žiakov. Finančné prostriedky budú určené na rozšírenie existujúcich kapacít, rekonštrukciu či vybudovanie nových priestorov v 47 školách, ktoré v súčasnosti majú triedy s dvojzmennou prevádzkou, prípadne im dvojzmenná prevádzka akútne hrozí. „Je nemysliteľné, aby školy v 21. storočí fungovali na dvojzmennej a niekde aj na trojzmennej prevádzke,“ doplnila štátna tajomníčka.

Rezort školstva zároveň spolupracuje s tými riaditeľmi škôl a starostami, ktorí sú najviac ohrození. Najviac škôl, až 26, ktoré majú dvojzmennú prevádzku sa nachádza v Prešovskom kraji, 21 v Košickom kraji.  


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky