Štátna tajomníčka rokovala s veľvyslancom štátu Burkina Faso

17.01.2020

     Štátna tajomníčka Ministerstva, školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová prijala včera na pôde MŠVVaŠ SR delegáciu mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca afrického štátu Burkina Faso, J. E. Dieudonné Kérého, zastupiteľský úrad ktorého sídli vo Viedni.
     V úvode stretnutia štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová vyjadrila solidaritu s občanmi štátu Burkina Faso, ktorý sa stal nedávno terčom teroristických útokov. Zástupcovia oboch štátov sa zhodli na tom, že vzdelávanie je vo všeobecnosti jedným z najvýznamnejších nástrojov na budovanie mieru, a tým aj zachovania jednotlivých civilizácií.
Burkina_Faso2     Na rokovaní J. E. Dieudonné Kéré vyjadril záujem o vzájomnú spoluprácu oboch krajín v oblasti školstva, vedy a výskumu. Štátna tajomníčka v tejto súvislosti informovala o možnosti uchádzať sa o štipendijné pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách v rámci Národného štipendijného programu (www.scholarships.sk) pre vysokoškolských študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov aj zo štátu Burkina Faso.
     Témou diskusie bola tiež otázka zadeklarovania možnej podpory vzájomnej spolupráce oboch krajín v oblasti školstva, napr. vo forme prípravy spoločného memoranda o porozumení.   

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku