Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová vystúpila na konferencii o celoživotnom vzdelávaní

     Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová včera, 18. júla 2017, vystúpila na záverečnej konferencii projektu SAGA for VET, ktorá sa konala pod názvom Perspektívy celoživotného vzdelávania.
     Projekt bol spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus+ a jeho názov SAGA for VET je skratkou pre Slovensko-rakúsko-nemeckú alianciu pre odborné vzdelávanie a prípravu. Cieľom aliancie bolo vytvoriť metodiku prenosu elementov duálneho vzdelávania z Rakúska a Nemecka na Slovensko a zároveň vytvoriť nové akreditované vzdelávacie programy na Slovensku.
     Oľga Nachtmannová v tejto súvislosti vo svojom príhovore vyzdvihla schopnosť systému celoživotného vzdelávania flexibilne reagovať na čoraz častejšie zmeny potrieb pracovného trhu. Ukončenie formálneho štúdia na strednej, alebo vysokej škole dnes už často nie je doživotnou zárukou profesijného uplatnenia. Vzdelávanie počas celého života naberá na dôležitosti aj z hľadiska zmien technológií, ktoré sa využívajú nielen v práci, ale aj v bežnom živote.
     „Dnes už nie je nutné poslať dospelých ľudí späť do školských lavíc, ale je možné pripraviť pre nich vzdelávacie programy na mieru. Môžu v nich získať nové kvalifikácie, alebo si prehĺbiť doterajšie vedomosti, zručnosti a kompetencie“, povedala účastníkom konferencie štátna tajomníčka rezortu školstva. Zároveň tiež prisľúbila aj naďalej pokračovať v trende udržiavania otvorenosti systému celoživotného vzdelávania.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky