Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová slávnostne otvorila špeciálnu materskú školu v Piešťanoch

     Vo štvrtok 27. februára bola v Piešťanoch na Žilinskej ulici 51 slávnostne otvorená nová budova tamojšej Špeciálnej materskej školy. Svojimi príhovormi, ako aj symbolickým prestrihnutím pásky otvorili tento nový objekt štátna tajomníčka Ministerstva škosltva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová, primátor mesta Piešťany Peter Jančovič, riaditeľka školy Alexandra Thomová a ďalší čestní hostia.
     Vo svojom vystúpení štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová ocenila prácu zriaďovateľov z trnavskej samosprávy, riaditeľky školy a vychovávateľského zboru na realizácii tohto projektu. Zároveň zasadila túto špeciálnu materskú školu do širšieho kontextu prezentovaním štatistík a zadefinovaním hlavného dôvodu existencie tohto typu materských škôl. Konkrétne uviedla, že aktuálne existuje 102 inštitúcií po celom Slovensku, ktoré: „prevádzkujú 301 špeciálnych tried, zamestnávajú 492 učiteliek a vychovávajú tak 2310 detí s určitým typom hendikepu. Tieto zariadenia boli zriadené s jedným konkrétnym účelom: zabezpečovať lepšiu integráciu a inklúziu znevýhodnených skupín detí do spoločnosti.
     Štátna tajomníčka tiež jasne pomenovala prínosy predškolskej dochádzky, ako aj angažovanosť ministerstva v jej legislatívnej podpore: „Čas strávený v materskej škole má na deti hneď niekoľko pozitívnych vplyvov. Zlepšuje napríklad ich schopnosť interakcie a komunikácie v kolektíve za účelom rozvoja ich sociálnych vzťahov. Prostredníctvom hier a aktivít sa tiež rozvíja ich kreativita, predstavivosť, ako aj celý rad kognitívnych schopností. Preto bolo pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR tak dôležité, aby bola uzákonená povinná predškolská dochádzka pre deti od 5-teho roka života.“ Záverom štátna tajomníčka zaželala do budúcnosti tomuto novému predškolskému zariadeniu veľa úspechov a radosti pri napĺňaní jeho vznešeného účelu: „denno-denne pomáhať znevýhodneným deťom integrovať sa do ďalšieho cyklu vzdelávania.“
     Slávnostný program bol zavŕšený prehliadkou samotných priestorov tejto novej materskej školy. Prítomní hostia mohli na vlastné oči vidieť špičkovú kvalitu stavby, ako aj najmodernejšie digitálne a technické vybavenie určené na zvyšovanie komfortu a kvality služieb poskytovaných znevýhodneným deťom, ktoré začnú toto zariadenie už o nedlho navštevovať.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky