Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová rokovala s ruskou delegáciou o spolupráci v oblasti vzdelávania

07.10.2019

      V piatok 4. októbra 2019 prijala štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová na pôde rezortu ruskú delegáciu vedenú riaditeľkou federálnej agentúry Rossotrudničestvo Eleonorou Valentinovnou Mitrofanovou.
     Predmetom stretnutia boli aktuálne otázky vzájomnej spolupráce medzi oboma krajinami v oblasti vzdelávania, ktorá je zastrešená Dohodou medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ruskej federácie o spolupráci v oblasti vzdelávania. Obe strany tiež pripravujú podpis Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o vzájomnom uznávaní vzdelania, kvalifikácií a akademických titulov.
     Ruská strana ocenila úroveň slovenského bilingválneho školstva, v rámci ktorého je venovaná pozornosť aj vyučovaniu ruského jazyka, pričom záujem o jeho štúdium štúdium v SR v súčasnosti narastá. Členovia ruskej delegácie ocenili aj rozvíjajúcu sa vzájomnú spoluprácu partnerských slovenských a ruských škôl a špeciálne v oblasti vysokého školstva aj vzájomnú spoluprácu v oblasti jadrovej energetiky. Spoluprácou v tejto oblasti sa napĺňajú príslušné ustanovenia Dodatku č. 2 Dohody medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ruskej federácie o spolupráci v oblasti vzdelávania.
     Ruská federácia má podľa vyjadrení delegácie vo všeobecnosti záujem o zahraničných študentov. V tejto súvislosti aktuálne prebieha v krajine rozvoj celkovej infraštruktúry podmienok štúdia pre zahraničných študentov. V Ruskej federácii takisto v rámci jednotlivých piatich administratívnych jednotiek prebieha proces budovania veľkých vedecko-vzdelávacích centier. Pozornosť je venovaná aj zdokonaľovaniu a rozvoju informačného systému www.russia.study, cez ktorý sa môžu zahraniční študenti uchádzať o štúdium v Ruskej federácii.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku