Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová rokovala s predstaviteľmi Spojených arabských emirátov

19.07.2019

     V stredu 17. júla sa štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová zúčastnila na pracovnom obede s generálnou riaditeľkou úradu Smart Dubai a poradkyňou šejka a premiéra Spojených arabských emirátov  - J.E. Dr. Aishou Butti Bin Bishr.
     Návšteva dubajskej delegácie nadväzuje na podpis Memoranda o porozumení vo februári tohto roku medzi Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Ministerstvom pre umelú inteligenciu Spojených arabských emirátov, ktoré sa zameriava na rozvíjanie spolupráce predovšetkým v oblasti zavádzania inteligentných miest, tzv. SMART CITIES.
     Počas pracovného obeda boli témou diskusie systém vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike a v Spojených arabských emirátoch, celoživotné vzdelávanie, ako aj možnosti štúdia našich študentov v Spojených arabských emirátoch.
     Štátna tajomníčka informovala J.E. Aisha Butti Bin Bishr o možnosti študentov zo SAE uchádzať sa o štipendium na štúdium v SR v rámci Národného štipendijného programu. Predstaviteľky oboch krajín sa zhodli na dôležitosti technicky zameraných študijných programov a s tým spojenú nevyhnutnosť výučby samotnej matematiky, ktorá by mala byť nosným predmetom vzhľadom na súčasnú technickú vyspelosť.
      Vzhľadom na vopred spomenuté skutočnosti sa zdôraznil význam a trvalý cieľ Aliancie sektorových rád, rozvíjať spoločnú platformu podporujúcu zosúlaďovanie vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce v kontexte zavádzania inteligentných miest.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku