Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová prijala zástupcov univerzít z Palestíny

31.10.2019

     Zástupcov palestínskych univerzít prijala dnes na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová. Stretnutie bolo príležitosťou na zhodnotenie študijnej návštevy delegácie na Slovensku, ktorá realizovala návštevy so zástupcami Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
      Návšteva palestínskej delegácie bola koordinovaná v rámci programu rozvojovej pomoci „SSE“ – Sharing Slovak Expertise. Jej cieľom je predovšetkým vytvorenie predpokladov na rozvoj priamej bilaterálnej spolupráce so slovenskými univerzitami, ale aj preskúmanie možností zapojenia sa do spoločných projektov v oblasti výskumu a rozvoj spolupráce v rámci Erasmus+. Za prioritné oblasti spolupráce boli označené najmä poľnohospodárstvo a potravinárstvo, technické odvetvia spolupráce v oblasti automobilizmu, inovácie materiálov, obnoviteľných zdrojov energie a výskumných projektov.
     Palestínski zástupcovia ocenili podporu Slovenska pre palestínskych študentov v rámci poskytovania štipendií vlády Slovenskej republiky. Tlmočili pozvanie pre slovenskú stranu na návštevu Palestíny, ktorá by bola vítaným impulzom pre rozvoj pre zintenzívnenie spolupráce v oblasti vzdelávania.

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku