Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová navštívila Strednú odbornú školu strojnícku v Skalici

  • Dátum: 15.03.2017
     Príklad úspešnej realizácie duálneho systému odborného vzdelávania bol jedným z hlavných cieľov pracovnej návštevy štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej v Skalici dňa 14. marca 2017. Navštívila Strednú odbornú školu strojnícku, ktorá nadviazala spoluprácu so spoločnosťou Schaeffler Slovensko.
     
Strednú odbornú školu navštívila štátna tajomníčka v sprievode prednostky Okresného úradu Viery Kučerovej a prednostu mestského úradu Antona Bobríka. Počas neformálneho stretnutia so žiakmi, diskutovala Oľga Nachtmannová o pozitívnych možnostiach ich odborného vzdelávania pri uplatnení sa na trhu práce.
     Riaditeľka školy Žaneta Sirková informovala štátnu tajomníčku o podrobnostiach duálneho vzdelávania v študijnom odbore mechanik nastavovač, fungujúceho od roku 2015 a príprave ďalšieho odboru v spolupráci so súkromnou spoločnosťou, s názvom mechanik mechatronik, v ktorom začne výučba od septembra 2017.
     Na záver návštevy Strednej odbornej školy strojníckej štátna tajomníčka taktiež podporila maturantov počas ich písomnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry.
     Súčasťou pracovnej cesty bolo i prijatie primátorom mesta Ľudovítom Barátom v priestoroch mestskej radnice, s ktorým prediskutovala aktuálnu situáciu v oblasti školstva a škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Primátor oboznámil štátnu tajomníčku s pozitívnym prístupom mesta k mladým, podpore školstva a športu.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku