Štátna tajomníčka odovzdala ocenenia zakladajúcim členom Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku

  • Dátum: 06.12.2019

     Vo štvrtok 5. decembra 2019 sa na pôde STU v Bratislave konala Slávnostná Rada Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku, na ktorej sa zúčastnila aj štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová.
     Slávnostná Rada Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku (ASUTV) sa uskutočnila pri príležitosti 25. výročia založenia ASUTV. Táto asociácia je dobrovoľným a nezávislým záujmovým združením, ktoré prostredníctvom vzdelávania posilňuje kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie obyvateľov starších ako 45 rokov.
     ASUTV plní niekoľko kľúčových cieľov. Podporuje univerzity tretieho veku (UTV) a ich vzdelávacie aktivity, vrátane medzigeneračného vzdelávania. Taktiež napomáha budovať partnerskú infraštruktúru na Slovensku i v zahraničí a v neposlednom rade aj vzdeláva svojich členov. Dnes eviduje toto združenie z celkového počtu 1 milióna dôchodcov na Slovensku ako zapojených do ďalšieho vzdelávania na UTV spolu vyše 7900 starších študentov. Seniori majú aktuálne možnosť vybrať si túto formu vzdelávania na 18 UTV, ktoré spolu ponúkajú vyše 250 vzdelávacích programov a vytvárajú tak aktívnu vzdelávaciu sieť naprieč celým Slovenskom. Témy vzdelávania vychádzajú z odborného profilu materských univerzít, zo záujmu samotných študentov a z potrieb spoločnosti v oblastiach ako napríklad finančná gramotnosť, právne povedomie, či kritické myslenie.
     Štátna tajomníčka vo svojom vystúpení ocenila  úsilie vysokých škôl i všetkých pedagógov, ktorí si vedia nájsť čas aj na vzdelávacie aktivity pre starších dospelých. Práve vďaka UTV sa ďalšie vzdelávanie pre mnohých seniorov stalo súčasťou životného štýlu, ktorým aktívne trávia svoj voľný čas a maximálne tak využívajú svoj potenciál. Štátna tajomníčka tiež vyzdvihla filozofiu miest priateľských k ľudom vyššieho veku, ktorá hovorí o celkovom zlepšení sociálneho statusu starších ľudí v spoločnosti, ako aj rastúci význam aktívnej účasti univerzít na regionálnom rozvoji aj prostredníctvom zriaďovania UTV. Napokon ešte ocenila úlohu ASUTV v šírení myšlienky seniorského vzdelávania a celkovej aktivizácie starších ľudí.
     Štátna tajomníčka napokon slávnostne odovzdala ocenenia zakladajúcim členom ASUTV a listiny o členstve zástupcom jednotlivých UTV.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku