Štátna tajomníčka na inaugurácii rektora EU v Bratislave

20.03.2019
      Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej sa včera uskutočnila slávnostná inaugurácia znovuzvoleného rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD., ako aj inaugurácie novozvolených dekanov fakúlt.
     Podujatie sa konalo v priestoroch auly EU v Bratislave. Štátna tajomníčka vo svojom príhovore zdôraznila, že pre budúcnosť slovenského vysokého školstva je dôležitá kvalita vzdelávania, pre ktorú bude rozhodujúca činnosť novovytvorenej akreditačnej agentúry.
     Vyjadrila taktiež presvedčenie, že aj tento krok pomôže k zlepšeniu vnímania úrovne vysokého školstva a v budúcnosti pomože znížiť výrazný odliv našich študentov na univerzity v zahraničí.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku