Štátna tajomníčka Monika Filipová: „Štúdium nie je len o osvojení si poznatkov, je aj o rozšírení si vlastných horizontov a názorov“

  • Dátum: 10.06.2021

Po roku sa opäť uskutočnila súťaž „Slovak University Startup Cup 2021 “, ktorá sa koná na Slovensku už šiesty krát. Organizátorom podujatia je dobrovoľná nezisková organizácia Junior Chamber International – Slovakia, ktorej cieľom je podporovať chuť mladých ľudí do podnikania, chuť stále sa vzdelávať, pracovať na sebe a pomáhať študentom v kariérnom raste.

štátna tajomníčka Monika Filipová

Na odovzdávaní cien sa zúčastnila štátna tajomníčka ministerstva školstva Monika Filipová, ktorá odovzdala cenu pre absolútneho víťaza súťaže. „Tento projekt, organizovaný pod záštitou ministerstva školstva, ma už minulý rok presvedčil o svojej dôležitosti, pretože dáva nenahraditeľný priestor pre váš rozvoj a vyzdvihuje vašu kreativitu. Váš záujem je potrebné oceniť o to viac, že ste vyvíjali úsilie aj napriek sťaženým podmienkam v rámci pandémie Covid- 19, ktorej všetci čelíme “ uviedla Monika Filipová.

Organizátori v tomto roku udelili ocenenie študentom v niekoľkých kategóriách. Udelené ceny boli určené pre startupy zo súťaže TOP 10 a organizátori súťaže ďalej rozdali 5 hlavných cien, z ktorých vyhodnotili absolútneho víťaza. Víťazi jednotlivých kategórií v rámci súťaže Slovak University Startup Cup 2021“ sú:

1.kategória : Veda, medicínske technológie

Anna Kmecová, líderka študentského startupu Aplikácia pre medicínu katastrof, Fakulta biomedicínskeho inžinierstva, České vysoké učení technické v Prahe

Aplikácia pre mimoriadne udalosti je inovatívnym riešením riadenia zásahu záchranárov a komunikácie pri udalostiach s hromadným postihnutím osôb. Vyvíjajú prototyp aplikácie pre tréning aj ostrý zásah pri udalostiach s veľkým počtom ranených pre zefektívnenie postupov s benefitom pre zasahujúce zložky aj pacientov.

2. kategória: Informačné technológie, mobilné technológie, web

Jana Garanová Krišťáková, líderka študentského startupu CORVEST, Strojnícka fakulta TU v Košiciach

Startup sa zaoberá vývojom smart ortézy trupu, ktorá aktívnym spôsobom napomína a monitoruje používateľa.

3. Kategória: Umelá inteligencia

Martin Žák, líder študentského startupu VAI (Voice activated interface), Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave

Martin Žák vyvíja integrovateľné audio-vizuálne rozhranie, ktoré umožňuje používateľovi interagovať s ľubovoľnými aplikáciami intuitívnejšie, keďže ovládanie bude prebiehať pomocou hlasových pokynov, ktorým ich produkt rozumie vďaka využitiu najmodernejších metód umelej inteligencie.

4. Priemyselné technológie, technické riešenia, robotika

Adam Bartoš, líder študentského startupu Ultrasonic Leak Detector, Materiálovo technologická fakulta v Trnave,  STU v Bratislave

Ultrasonic Leak Detector  je startup, ktorý sa zaoberá vývojom prenosného prístroja, ktorý bezkontaktne detekuje nežiadúce úniky stlačeného vzduchu z pneumatických systémov a strojných zariadení.

5.kategória: Životné prostredie, zelené technológie

Andrej Bednár, líder studentského startupu PiadiBox, Obchodná akadémia Považská Bystrica/ Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave

Startup sa zaoberá vývojom, výrobou a predajom detských edukatívnych hračiek, ktoré pomáhajú deťom budovať si vzťah k prírode, rozvíjajú ich kreativitu a poukazujú na jednoduché formy recyklácie.

Z týchto piatich top finalistov vybrala odborná komisia absolútneho víťaza, ktorým sa stala Jana Garanová Krišťáková. Vyhodnotenie celoslovenského projektu Slovak University Startup Cup sa uskutočnilo vo štvrtok, 10. 6. 2021 pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Všetkým oceneným srdečne gratulujeme
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku