Štartuje druhý ročník národného oceňovania Angažovaná škola

Oceňovanie škôl, ktoré svoje vzdelávanie prepájajú s dobrovoľníckymi projektmi zameranými na pomoc v komunite, získalo po úspešnom pilotnom ročníku silných partnerov.

Angažovaná škola

Národné oceňovanie materských, základných a stredných škôl Angažovaná škola, ktoré je súčasťou medzinárodnej ceny Regional Service Learning Award, spúšťa prihlasovanie do druhého ročníka.

Hlavnou myšlienkou oceňovania je vyzdvihnúť školy, ktoré do svojej klasickej výučby aplikovali výchovu k dobrovoľníctvu prostredníctvom modernej medzinárodnej stratégie service learning. Tá je zameraná na prepojenie tradičného vyučovania s realizáciou dobrovoľníckych projektov na školách, ktoré pomáhajú miestnej komunite a rozvíjajú u žiakov solidaritu, vzájomné pochopenie a aktívne občianstvo.

Od roku 2021 získava oceňovanie Angažovaná škola silných partnerov. Druhý ročník projektu finančne podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne, vďaka ktorej sa stratégia service learning rozšíri do ďalších slovenských škôl.

Zároveň sa do projektu oceňovania a posilňovania aplikácie stratégie service learning na školách ešte aktívnejšie zapája Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ), ktoré už v prvom roku prevzalo záštitu nad oceňovaním.

Minister školstva, Branislav Gröhling, podpísal v stredu 19. mája 2021 s organizátorom oceňovania, Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií, memorandum o vzájomnej spolupráci na oceňovaní, na základe ktorého sa ministerstvo bude podieľať nielen na propagácii ocenenia a komunikácii výzvy na prihlasovanie do národného oceňovania na školách, ale rovnako na vyhodnocovaní prihlásených projektov a udeľovaní ocenení školám, ktoré sa v danom ročníku stanú držiteľmi značky Angažovaná škola.

V prvom ročníku bola značka udelená prvým šiestim školám, z toho dvom zlatá značka Angažovaná škola za víťazné projekty.

„Veľmi ma teší, že pre potrebu rozvíjať stratégiu service learning na našich školách nachádzame pochopenie u kvalitných partnerov, vďaka ktorým môžeme budovať nielen stabilnú budúcnosť oceňovania a vysokú hodnotu značky Angažovaná škola, ale rovnako aktívne pracovať na rozvoji stratégie na Slovensku či jej popularizácii a pochopení benefitov ako pre spoločnosť, tak z pohľadu samotných rodičov, žiakov a učiteľov. Chcem sa poďakovať predstaviteľom ministerstva školstva a samotnému ministrovi, Branislavovi Gröhlingovi, za porozumenie dôležitosti témy a veľkú chuť na projekte participovať, ako i Nadácii Slovenskej sporiteľni za nadchnutie sa pre spoločnú myšlienku a podporu v tomto ročníku,“ povedala prezidentka PDCO, Alžbeta Brozmanová Gregorová.

Prihlasovanie do národného oceňovania a všetky informácie nájdu školy na oficiálnej webovej adrese www.angazovanaskola.sk/prihlaska.

Prihlasovanie prebieha od 20. mája do 15. júla 2021, po jeho uzavretí všetky prihlásené projekty prejdú hodnotením komisie zloženej z odborníčok venujúcich sa dlhodobo stratégii service learning, vzdelávaniu učiteľov a učiteliek v tejto oblasti a ich podpore, ako aj podpore žiakov a žiačok a študentov a študentiek v jej implementácii. V komisii budú zároveň zastúpené odborníčky z mimovládneho sektora, akademickej sféry a ministerstva školstva.

Výsledky oceňovania aj s vyhlásením škôl, ktoré získajú oficiálnu značku Angažovaná škola, budú zverejnené v októbri 2021. Víťazi národného oceňovania pritom postupujú do medzinárodného kola, v ktorom sa stretnú najlepšie projekty šiestich krajín Európy. Minulý rok v medzinárodnej konkurencii obsadil slovenský projekt skvelé 2. miesto.

Oceňovanie Angažovaná škola pripravila Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s International Organization “Interactive Open Schools” (MIOS), v partnerstve so Service-Learning Network for Central and Eastern Europe (CEE SL Network) a s podporou Latin-American Centre for Service-Learning (CLAYSS). Realizácia projektu je podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktorú administruje Iuventa - Slovenský inštitút mládeže. Projekt Angažovaná škola v roku 2021 finančne podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky