Starostlivosť o duševné zdravie učiteľov

  • Foto: Učíme na diaľku
  • Dátum: 26.04.2021

Štátny pedagogický ústav realizuje v rámci kompenzačných opatrení v apríli a máji 2021 spolu s Inštitútom Virginie Satirovej v rámci národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS) sériu bezplatných webinárov pre učiteľov zameranú na ich psychickú podporu v krízovej situácii.

témou webinárov je starostlivosť o duševné zdravie učiteľov

Štátny pedagogický ústav (ďalej „ŠPÚ“) vníma, že učitelia v tomto čase čelia množstvu výziev a pracujú pod veľkým náporom. Ten je spôsobený krízovou situáciou, ktorú predstavuje ako pokračujúce dištančné vzdelávanie, tak aj návrat do škôl po tomto období.

S pandemickou situáciou sa prirodzene spája vyššia miera stresu, neistoty, obáv, ktoré môžu spôsobovať psychické ťažkosti či preťaženie ako u žiakov, tak i u učiteľov. Na to, aby vedeli byť v školách nápomocní žiakom v emocionálne a sociálne náročnejšom období, aby dokázali vnímať a riešiť ich potreby, je dôležité cielene posilňovať spôsoby, akými majú učitelia zvládať záťaž a starať sa aj o svoju vlastnú psychickú pohodu.

Prvý webinár „Ako podporiť svoje psychické zdravie?“, realizovaný 14. apríla 2021, viedli supervízorky a lektorky PhDr. Hana Ščibrányová a Mgr. Jana Rebeka Trepačová z Inštitútu Virginie Satirovej (ďalej „IVS“). Priblížili informácie o tom, ako podporiť svoje psychické zdravie a ako posilniť svoje zdroje zvládania záťaže.
V ďalších webinároch nám hostky z IVS poradia ako efektívne narábať so stresom či krízovou situáciou, ale aj ako sa vyrovnať so stratou blízkych, alebo podporiť žiakov, ktorí takúto stratu zažili. Rovnako sa s nami podelia aj spôsoby ako efektívne komunikovať s rodičmi či žiakmi v strese a v konfliktných situáciách. Veríme, že tieto webináre budú pre učiteľov užitočnou podporou.

Zoznam realizovaných a pripravovaných webinárov:
Realizovaný:
14. apríl 2021 – Téma: Ako podporiť svoje psychické zdravie
Záznam: https://youtu.be/5M9Xy-Bzq4Q
Pripravované:
28. apríl 2021 – Téma: Efektívne zvládanie stresu, záťaže a krízovej situácie
Prihlasovací formulár: https://www.ucimenadialku.sk/webinar/?webinar=19
11. máj 2021 – Téma: Vyrovnávanie sa so stratou blízkych
25. máj 2021 – Téma: Efektívna komunikácia so žiakmi a rodičmi v strese a konfliktných situáciách

Bližšie informácie o webinároch, ako aj možnosť prihlasovania na ne uverejňujeme na portáli a facebookovej stránke Učíme na diaľku.

Záznamy webinárov záujemcovia nájdu na YouTube stránke portálu.

 

loga

Séria webinárov a portál Učíme na diaľku sú súčasťou aktivít v rámci národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS), ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.ludskezdroje.gov.sk

www.minedu.sk

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku