Navigácia

Stanovisko Poradného výboru pre OVP - Budúcnosť OVP po roku 2020

Urobiť Európsku úniu konkurencieschopnou, súdržnou a odolnou do budúcnosti znamená investovať do ľudí, do ich vzdelávania a odbornej prípravy, ich zručností, kreativity a schopnosti inovovať. Svet práce sa vyvíja svižným tempom. Meniace a zvyšujúce sa požiadavky na zručnosti spojené s hospodárskym, demografickým a technologickým vývojom predstavujú značné výzvy a poskytujú príležitosti pre inovatívne reakcie systémov OVP.

OVP zohráva kľúčovú úlohu pri poskytovaní počiatočných zručností a kvalifikácií ľuďom pri vstupe na trh práce a pri podpore zvyšovania ich kvalifikácie a rekvalifikácie z celoživotného hľadiska, aby im umožnilo úspešne zvládať kariérne prechody. Okrem toho OVP výrazne prispieva k osobnému rozvoju v práci a v živote a podporuje demokratické občianstvo a európske hodnoty.

Cieľom európskych systémov OVP do roku 2030 by malo byť poskytovanie vynikajúceho a inkluzívneho vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré ponúkajú príležitosti pre hospodársku a sociálnu súdržnosť, podporu konkurencieschopnosti a rastu a inteligentný, inkluzívny a trvalo udržateľný rozvoj a podporu demokratického občianstva a európskych hodnôt, a tým pomáhajú všetkým jednotlivcom rozvíjať ich plný potenciál v celoživotnom vzdelávaní.

Úlohou Poradného výboru pre odborné vzdelávanie Európskej komisie zriadeného Rozhodnutím Rady 63/266/EHS, je pomáhať Komisii pri vykonávaní politiky Spoločenstva v oblasti odborného vzdelávania. Poradný výbor pre OVP pripravil víziu pre budúcu politiku OVP, ktorá bude súčasťou budúceho programu vzdelávania a odbornej príprave v kontexte celoživotného vzdelávania.  

Predmetný materiál sa dá stiahnuť nižšie.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky