Stanovisko MŠ SR k fyzickému útoku na učiteľku ZŠ Spišské Vlachy

  • Dátum: 24.04.2010

     MŠ SR dôrazne odsudzuje fyzický útok na učiteľku ZŠ Spišské Vlachy zo strany zákonných zástupcov žiakov tejto školy.
     Veríme, že orgány činné v trestnom konaní objektívne vyšetria všetky okolnosti tohto neospravedlniteľného incidentu v čo najkratšom čase.
     MŠ SR zároveň zdôrazňuje, že prijatím zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch sa učitelia stali chránenými osobami. V zmysle tohto zákona sa posudzuje spáchanie trestného činu zvýšenou trestnou sadzbou.
     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj požiadal podpredsedu vlády a ministra vnútra Roberta Kaliňáka o dôsledné riešenie tohto bezprecedentného činu.

Bratislava 24. apríl 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku