Stanovisko MŠ SR k šíreniu falzifikátov testov celoplošného testovania deviatakov

10.03.2009

     Pred zajtrajším celoplošným testovaním deviatakov médiá zverejňujú falzifikáty testov, ktoré ich autori vydávajú za pravé. V tejto súvislosti Ministerstvo školstva SR upozorňuje, že podľa § 156* zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v prípade zistenia skutočností, ktoré by viedli k nedodržaniu zásady rovnakého zaobchádzania alebo k získaniu neoprávnených výhod, oznámi orgánom činným v trestnom konaní podozrenie zo spáchania trestného činu. Do podozrenia zo spáchania trestného činu sa dostáva nielen autor, ale aj šíriteľ správy.

*cit. § 156:
(1) Pri vypracovaní, preprave a vyhodnocovaní externej časti skúšky a externého testovania žiakov škôl podľa tohto zákona sa postupuje tak, aby neprišlo ku skutočnostiam, ktoré by zverejnením úloh externej časti alebo písomnej formy internej časti skúšok alebo testov externého testovania žiakov škôl viedli k nedodržaniu zásady rovnakého zaobchádzania alebo k získaniu neoprávnených výhod.
(2) Ak ministerstvo školstva, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania alebo príslušný orgán štátnej správy v školstve zistí porušenie ustanovenia odseku 1, oznámi orgánom činným v trestnom konaní podozrenie zo spáchania trestného činu.

Bratislava 10. marec 2009

 

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku