Stanovisko MŠ SR k medializovaným informáciám o poskytnutí dotácie na usporiadanie Medzinárodných majstrovstiev Slovenska v golfe

11.02.2010

     Na základe medializovaných informácií o návrhu MŠ SR poskytnúť finančnú dotáciu na usporiadanie Medzinárodných majstrovstiev Slovenska v golfe vydávame nasledujúce stanovisko:

     Nie je pravda, že Ministerstvo školstva SR chcelo zámerne presunúť finančné prostriedky zo svojej kapitoly určenej na podporu športových aktivít a ukrátiť tak o príspevky ostatné športy. Malo  ísť o dodatočné navýšenie rozpočtu tak, ako to ukladal návrh uznesenia vlády.
     Ministerstvo školstva SR predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie 9. februára 2010  Návrh pomoci vlády Slovenskej republiky na usporiadanie Medzinárodných majstrovstiev Slovenska v golfe, ktoré sú súčasťou Európskeho turné žien 2010. Na spolupráci pri finančnej výpomoci na žiadosť Slovenskej golfovej asociácie sa mali podieľať tri ministerstvá: Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo financií SR a Ministerstvo hospodárstva SR.  Konkrétne  materiál ukladal podpredsedovi vlády a ministrovi školstva SR poskytnúť Slovenskej golfovej asociácii finančné prostriedky v sume 330 tis. eur, ministrovi hospodárstva SR použiť finančné prostriedky v sume 250 tis. eur na aktivity spojené s propagáciou Slovenskej republiky v súvislosti s usporiadaním Medzinárodných majstrovstiev Slovenska v golfe, ministrovi financií SR zabezpečiť v rozpočte MŠ SR finančné prostriedky v sume 330 tis. eur na usporiadanie Medzinárodných majstrovstiev Slovenska v golfe a v rozpočte Ministerstva hospodárstva SR finančné prostriedky v sume 250 tis. eur na aktivity spojené s propagáciou Slovenskej republiky v súvislosti s usporiadaním Medzinárodných majstrovstiev Slovenska v golfe.

Bratislava 11. február 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku