Stanovisko MŠ SR a ŠPÚ k šíreniu falzifikátov testov celoplošného testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ

05.02.2008

     Ministerstvo školstva SR a Štátny pedagogický ústav dostávajú v týchto dňoch veľké množstvo podnetov a upozornení na falzifikáty, ktoré sa vydávajú za pravé testy celoplošného testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl 2008.
     Z tohto dôvodu MŠ SR a ŠPÚ upozorňujú, že v zmysle ustanovenia § 361 ods. 1 zákona 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (trestný zákon) je možné takúto osobu obviniť z trestného činu šírenia poplašnej správy. Trestného činu sa dopustí aj osoba, ktorá poplašnú správu oznámi hromadnému informačnému prostriedku.
     V súvislosti s tohtoročným testovaním, ktoré sa uskutoční v stredu 6. februára, už Štátny pedagogický ústav pripravuje trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

Bratislava 5. február 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku