Stanovisko ministerstva školstva k dnešnému vyjadreniu poslanca B. Gröhlinga

     V súvislosti s  dnešným vyhlásením Branislava Gröhlinga k verejnému obstarávaniu na učebnicu matematiky musí ministerstvo školstva konštatovať, že pán poslanec opäť zavádza.
     MŠVVaŠ SR zverejnilo predbežné oznámenie na výber učebnice Matematiky pre 1. až 4. ročník  základných škôl a Matematiky pre 5. až 9. ročník základných škôl a 1. až 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. Predbežné oznámenie má upozorniť autorov, aby začali pracovať na publikáciách, ktoré budú predmetom riadneho verejného obstarávania.
     Ministerstvo školstva otvára trh s učebnicami, čoho dôkazom bude aj toto verejné obstarávanie. Školy si tak budú môcť cez edičný portál vybrať z viacerých učebníc a pracovných zošitov (pôjde o sadu väzieb). K tomuto kroku sme pristúpili, pretože  učebnica matematiky bola dlhodobo kritizovaná.
     Verejné obstarávanie sa pripravuje zväčša na dobu štyroch rokov, nie ako uvádza pán poslanec Gröhling päť rokov, a ráta s nápočtom na populačný ročník cca 60-tisíc žiakov v ročníku.
     Nie je teda pravda, že ministerstvo školstva vyberá jedného uchádzača, ktorý sa obohatí o 16 mil. eur. Naopak, rezort školstva otvára trh s učebnicami, ako to urobil už v prípade učebnice prvouky a cudzích jazykov.       
Skočiť na začiatok stránky