Stanfordský výskumný inštitút prijal slovenskú delegáciu

02.04.2009

     Rokovanie s vedením Stanford Research Institute (SRI)  bolo na programe pracovnej cesty delegácie MŠ SR vedenej podpredsedom vlády a ministrom školstva SR Jánom Mikolajom v stredu 1. apríla 2009.
     SRI je nezávislá, nezisková výskumná inštitúcia, ktorá sa zameriava na aplikačný výskum pre konkrétnych klientov z vládneho, firemného, mimovládneho sektora a ďalších organizácií. Orientuje sa na licencovanie intelektuálneho vlastníctva a technológií. Na pracovnom stretnutí zástupcovia SR a USA prerokovali možnosti spolupráce slovenských vysokých škôl so Stanfordským výskumným inštitútom.

San Francisco, USA 1. apríl 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku