SR bude spolupracovať s Európskou vesmírnou agentúrou

02.12.2009

     Slovensko uzatvorí dohodu s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) o spolupráci vo výskume a využívaní kozmického priestoru na mierové účely. Vyplýva to z materiálu, ktorý na svojom dnešnom rokovaní schválila vláda SR.
    
Na základe pripravovanej dohody si bude môcť Slovenská republika s ESA vzájomne vymieňať informácie, zúčastňovať sa na školiacich programoch, vymieňať si výskumných pracovníkov či spolupracovať na organizovaní odborných seminárov.
     Za Slovensko je vo veci vykonávania dohody zodpovedné Ministerstvo školstva SR. Zabezpečenie účasti odborníkov na dohodnutých aktivitách si každoročne z rozpočtu MŠ SR vyžiada čiastku 50 tis. eur.
ESA je medzivládna organizácia pre mierové využitie vesmíru. Jej cieľom je podporovať a propagovať využitie vesmíru koordinovaním aktivít v oblasti vesmírneho výskumu a technológií medzi štátmi, ktoré sú členom ESA alebo s ňou spolupracujú. Musí ísť striktne o mierové účely. Výsledky výskumov ESA ovplyvňujú ochranu životného prostredia, využívanie prírodných zdrojov, mobilitu ľudí a tovarov, ale aj bezpečnosť obyvateľstva. 

Bratislava 2. december 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku