SR a Minnesota porovnávali svoje školské systémy

07.04.2009

     Ministerka pre vzdelávanie štátu Minnesota Alice Seagren prijala delegáciu MŠ SR v pondelok 6. apríla 2009  v Minneapolise.  Obe strany si vymenili informácie o školských systémoch, spôsobe financovania škôl, forme testovania študentov a rozdieloch medzi štátnymi a súkromnými školami. Témou diskusie boli aj implementácia konkrétnych krokov amerického programu „No Child Left Behind", ich udržateľnosť v systéme, ako aj novinky zavedené do praxe s účelom zvýšenia variability škôl pre študentov a rodičov a ich dostupnosti širokej verejnosti.
     Obe strany sa zhodli na potrebe vzdelávania sústredeného na kompetencie žiakov a prediskutovali aj možnosti kontroly a dohľadu nad obsahom vyučovacích osnov. Vzájomne porovnali  výsledky v medzinárodných testovaniach žiakov PISA a TIMSS.  Hovorili aj o globálnych súťažiach medzi študentmi sveta, rebríčkoch úspešnosti a kritériách na ich vytvorenie, rovnako aj o vstupe štátu do tejto problematiky. Jedným zo spoločných postupov k informovanosti štátov o žiakoch a študentoch je vytváranie databázy, na ktorej pracujú obe strany rokovania.
Fotogaléria

Minneapolis, USA 6. apríl 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku