ŠPÚ v spolupráci so žiackym poradným výborom predstavujú program Buddy

Nové metodické a podporné materiály pomôžu základným a stredným školám s realizáciou rovesníckej podpory pre deti a mladých prichádzajúcich z Ukrajiny. Zapojenie do programu je dobrovoľné.

logo ŠPÚ

Nový program BUDDY vznikol z iniciatívy žiakov a študentov v Žiackom poradnom výbore, ktorí sa chceli aktívne pričiniť o lepšiu a rýchlejšiu integráciu nových spolužiakov a spolužiačok z Ukrajiny. Odborníci zo Štátneho pedagogického ústavu pripravili metodiku a ďalšie dokumenty a formuláre, ktoré môžu školám pomôcť v realizácii takejto formy podpory. Metodiku a ďalšie formuláre nájdete tu: Program rovesníckej podpory - ŠPÚ (statpedu.sk)

„V publikácii Vám poskytujeme základné rámce a návody, ako čo najlepšie dohliadať na bezpečný a efektívny priebeh programu, ktorý pomôže Vašej škole, novým žiakom prichádzajúcim z Ukrajiny a tiež konkrétnym dobrovoľníkom, ktorí sa rozhodli zapojiť do programu,“ uvádzajú autori časti metodiky, ktorá sa zameriava na učiteľov v pozícii supervízorov.

V časti materiálov určených pre žiakov a študentov sú návody, nápady a tipy, ako byť tým správnym buddym pre nového spolužiaka. Nachádzajú sa tu aj informácie o forme stretávania a úlohách buddyho - „rovesníckeho sprievodcu“. Štruktúru a priebeh programu si môže škola upraviť podľa svojich individuálnych potrieb a kapacít.

Program je dobrovoľný a slúži ako doplnok k aktivitám na školách, kde sa začleňujú deti z Ukrajiny. Návody však môžu slúžiť ako pomôcka aj pri procese adaptácie ďalších detí cudzincov, ktorých rodiny prichádzajú na Slovensko z iných krajín.

Novej metodike bolo venované aj jedno z pravidelných štvrtkových stretnutí pre školy začleňujúce deti z Ukrajiny, ktoré organizuje Štátny pedagogický ústav. Vo štvrtok 21. apríla  René Skácal a Matej Sedláček z ŠPÚ, ktorí sa podieľali aj na tvorbe materiálov, hovorili aj o tom, ako vyzerajú podobné programy rovesníckej podpory, ktoré sa na Slovensku a v Česku realizujú. Učitelia, ktorí sa diskusného panela zúčastnili, metodiku vítali. Aktuálne registrujeme aj prvé školy, ktoré sa do projektu rovesníckej podpory zapojili.

Záznam z diskusného panelu si môžete pozrieť tu: https://youtu.be/uoWjKwcIC-4


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky