ŠPÚ v spolupráci s Komenského inštitútom prináša 2. webinár k hodnoteniu v čase mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

14.05.2020

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Komenského inštitútom pripravil ďalší webinár k hodnoteniu v čase mimoriadneho prerušeného vyučovania. V tomto webinári sa venujeme špecifikám slovného hodnotenia na druhom stupni základných škôl.

O svoje skúsenosti so slovným hodnotením na druhom stupni základných škôl sa s nami podelila Eva Lašová zo Školy u Filipa v Banskej Bystrici a Peter Humay, absolvent Komenského inštitútu.

K usmerneniu o hodnotení v tejto mimoriadnej situácii podala vysvetľujúce informácie Petra Fridrichová a webinárom sprevádza Jana M. Balážová z Leafu.

Webinár pre učiteľov 2.stupňa ZŠ nájdete na linku: https://www.youtube.com/watch?v=uwP4yagIvD4

ŠPÚ v spolupráci s Komenského inštitútom pripravil aj ďalšie webináre k aktuálnym témam, ktoré sa venujú vysvetleniu zmien v hodnotení v čase mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. Zámerom webinárov je pomôcť učiteľom aj rodičom zorientovať sa v usmernení a v zmenách, ktoré prináša. 

Prvý z webinárov, ktorý je adresovaný učiteľom 1.stupňa ZŠ, nájdete na linku:

https://www.youtube.com/watch?v=OwwBiBzLYP4&feature=share&fbclid=IwAR0Wf4GDAsmL-ZHRqxbbPbrFoYwwK1TwoPpVaDNyIjSK9flAfQwbmZoP5bo

O svoje skúsenosti sa s učiteľmi podelila Ľubica Noščáková zo ZŠ Narnia v Bratislave a Martina Štesková zo ZŠ v Zaježovej.

Online diskusie s tematikou slovného hodnotenia, ktoré postupne zverejňujeme, sú určené pre učiteľov základných a stredných škôl.  

V online diskusiách dominujú najmä príklady z praxe. S učiteľmi sa o svoje skúsenosti a poznatky delia ich kolegovia, ktorí formu slovného hodnotenia už používajú.

Pod videami sú tiež odporúčané zdroje na čítanie a inšpiráciu priamo od učiteliek a učiteľa, ktorí sa zúčastnili webinárov.
Všetky ďalšie informácie si môžete pozrieť na webovej stránke www.statpedu.sk.

 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku