Navigácia

ŠPÚ sa zapojí do projektu na podporu globálneho vzdelávania

     Štátny pedagogický ústav bude jeden z kľúčových partnerov pri realizácii medzinárodného programu na podporu globálneho vzdelávania s názvom „Increase and Innovation“, financovaného Európskou komisiou.
     Na pracovnom rokovaní v ŠPÚ, pod ktorý od 1. septembra tohto roka patrí aj agenda Výboru pre rozvoj vzdelávania a ľudské práva, sa riaditeľ ŠPÚ a tajomník Výboru Ľudovít Hajduk dohodol na spolupráci na projekte podpory globálneho vzdelávania s riaditeľkou Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) a zástupcami medzinárodnej organizácie Global Education Network Europe (GENE).
     „Sme presvedčení, že účasť ŠPÚ na realizácii projektu podpory globálneho vzdelávania je opodstatnená nielen preto, že do našej kompetencie patria kurikulárne dokumenty pre materské, základné a stredné školy a všeobecno-vzdelávacie predmety na stredných odborných školách, ale najmä preto, že ŠPÚ dostal začiatkom tohto školského roka do svojho štatútu dodatok, ktorý nás zaväzuje, aby sme sa venovali aj oblasti rozvojového a globálneho vzdelávania,“ povedal riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
     Jeden z prvých výstupov programu konzorcia troch mimovládnych organizácií pod názvom Increase and Innovation má byť analýza toho, čo už v tejto oblasti vzdelávania na Slovensku existuje, prehlbovanie spolupráce relevantných inštitúcií a napokon zavádzanie inovatívnych metód globálneho vzdelávania v slovenských podmienkach.
     Do medzinárodného programu Increase and Innovation by sa malo zapojiť viacero krajín Európskej únie vrátane Lotyšska, Malty, Cypru a Grécka. Národný seminár o globálnom vzdelávaní sa bude konať začiatkom decembra 2017.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky