ŠPÚ bude spolupracovať s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

06.02.2020

     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a generálny riaditeľ Sekcie informačných technológií verejnej správy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Jaroslav Kmeť sa dohodli na spolupráci pri využívaní sociálnych sietí ako zdroja pravdivých a edukačných informácií v multisektorovom prostredí.
     Cieľom spolupráce je vytvoriť bezpečné miesto pre šírenie informácií so zárukou osvety a prevencie sociálno-patologických javov. Pre ŠPÚ je primárnou úlohou zosieťovať odborníkov z edukačného prostredia, učiteľov, odborných zamestnancov v školstve, členov predmetových komisíí ŠPÚ a sektorových expertov zapojených do inovácií vo vzdelávaní na Slovensku, ale aj v prostredí Slovákov žijúcich v zahraničí. 
     „V najbližšej budúcnosti sa chceme zamerať napríklad na zdieľanie informácií z oblasti kurikulárnej transformácie, teda na nové predmetové a medzipredmetové vzdelávacie obsahy, edukačné aplikácie ku kritickému mysleniu a na problematiku kybernetického myslenia,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ po skončení pracovného stretnutia.
     Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk a generálny riaditeľ Sekcie informačných technológií verejnej správy Jaroslav Kmeť sa dohodli, že memorandum o spolupráci podpíšu už na budúci týždeň.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku