ŠPÚ bude spolupracovať s Centrom vzdelávania učiteľov na Technickej univerzite v Drážďanoch

25.02.2020

     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk sa dohodol s výkonným riaditeľom Centra vzdelávania učiteľov, školského a odborného výskumu Martinom Neumärkerom, ktoré je súčasťou Technickej univerzity v Drážďanoch v Spolkovej republike Nemecko, na vzájomnej medzinárodnej spolupráci obidvoch inštitúcií. Stretnutie sa konalo v rámci workshopu k internacionalizácii vzdelávania učiteľov, na ktorej majú predstavitelia školstva v Spolkovej republike Sasko eminentný záujem. Obaja riaditelia prediskutovali viaceré možnosti spolupráce v rámci školstva, prednostne v rovine vzdelávania a výmennej praxe  učiteľov a odborného školského výskumu.
     Najbližším styčným bodom bude medzinárodná konferencia v marci tohto roka v Drážďanoch, na ktorej sa zúčastnia aj odborníci zo ŠPÚ. Ďalším medzinárodným podujatím, na ktoré sú pozvaní zástupcovia ŠPÚ, je odborný seminár v Drážďanoch v novembri 2020. Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk upriamil pozornosť zástupcov Centra vzdelávania aj na pripravované odborné podujatia ŠPÚ.
     „Osobne som pozval riaditeľa, učiteľov a ďalších zástupcov Centra vzdelávania učiteľov, školského a odborného výskumu v Drážďanoch, aby vystúpili s prednáškami z vlastných výskumných projektov na našej veľkej konferencii o budúcnosti vyučovania nemeckého jazyka na Slovensku, ktorú realizuje ŠPÚ v apríli tohto roka v Kežmarku. Cieľom konferencie je zdôrazniť dôležitosť vyučovania nemeckého jazyka v základnej škole, vyučovanie jazykov národnostných menšín, podporiť metodiku CLIL v základnej škole, vytvoriť platformu na výmenu skúseností, príkladov dobrej praxe, ako aj na diskusiu k téme súčasného vývoja v oblasti vyučovania nemeckého jazyka a jazykov národnostných menšín. Záštitu nad konferenciou prevzal veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko Joachim Bleicker a veľvyslankyňa Rakúskej republiky Margit Bruck-Fridrich,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ.
     Konferencia v Kežmarku je určená pre riaditeľov základných škôl, členov vedenia škôl, učiteľov nemeckého jazyka, CLIL učiteľov (nemecký jazyk) a učiteľov škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny. Na príprave konferencie ŠPÚ spolupracuje so Základnou školou-Grundschule v Kežmarku, mestom Kežmarok, Karpatskonemeckým spolkom na Slovensku, Spoločnosťou učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska, Goetheho inštitútom v Bratislave a Súkromnou pedagogickou a sociálnou akadémiou v Košiciach.
     Riaditelia oboch inštitúcií sa vzájomne informovali aj o postavení učiteľov v Nemecku a na Slovensku. „Učitelia a pedagogickí zamestnanci v nemeckých štátnych školách na všetkých stupňoch sú v štátnej službe. Prináša im to nielen finančné a dôchodkové výhody, ale aj status uznávanej autority v spoločnosti. Dohodli sme sa preto, že spolu s našimi kolegami v Drážďanoch pripravíme v Bratislave Okrúhly stôl s workshopmi o postavení učiteľa v spoločnosti a porovnáme obidva modely, aby sa o takejto možnosti začala diskusia aj u nás,“ doplnil riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku