ŠPÚ a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov sa dohodli na spolupráci

25.11.2016
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Ľudovít Hajduk a predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) Pavol Sečkár sa dohodli na vzájomnej spolupráci v oblasti výchovy a vzdelávania žiakov základných a stredných škôl. ŠPÚ a SZPB spája podľa nich spoločný cieľ, ktorý je vzdelávanie sa v slovenskej histórii. 
     „Naším spoločným cieľom je byť nápomocní učiteľom občianskej výchovy, etiky a dejepisu pri objasňovaní zložitých období našich národných dejín, akými boli napríklad odboj a Slovenské národné povstanie, žiakom základných škôl a osemročných gymnázií, šíriť hodnoty, ktoré nám sprostredkúvajú významné udalosti a osobnosti našich národných dejín," uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk a doplnil, že ŠPÚ pomôže SZPB s odbornými a metodickými materiálmi pre učiteľov.
     Pravidelná spolupráca ŠPÚ a SZPB bude spočívať napríklad v propagácii súťaže realizovanej SZPB, ktorá každoročne na základných školách testuje vedomosti žiakov zo slovenskej histórie 20. storočia, ale aj vo vytvorení metodického portálu na webe ŠPÚ, kde sa budú zverejňovať metodické materiály a odporúčania pracovnej komisie SZPB. Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu tiež prisľúbil kooperáciu pri realizovaní výstavy „Fašizmus 21. storočia“, ktorú pripravuje Slovenský zväz protifašistických bojovníkov na budúci rok.
     „S pánom predsedom Sečkárom sme sa dohodli aj na tom, že v rámci odbornej konferencie pripravíme sekciu z radov našej predmetovej komisie. Takisto sme sa spolu dohodli na vzájomnej výmene odborníkov pri ich obsadzovaní do týchto odborných predmetových komisií  ŠPÚ najmä pre občiansku výchovu, etickú výchovu, dejepis ale aj vlastivedu na prvom stupni ZŠ a do Komisie pre prácu s učiteľmi, ženami a mládežou v SZPB," doplnil riaditeľ Ľudovít Hajduk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku