Sprístupňovanie záveru posudku školskej spôsobilosti dieťaťa

Popis služby: Služba elektronickou formou sprístupňuje zákonným zástupcom detí a žiakov závery posudku školskej spôsobilosti dieťaťa. Služba je prístupná iba prihláseným používateľom prostredníctvom konta Riam.

Komu je služba určená: Občanom - zákonným zástupcom detí a žiakov. 

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na sprístupnenie záverov posudkov školskej spôsobilosti dieťaťa.

Spôsob použitia služby: Služba sa dá využívať iba elektronicky prostredníctvom informačného systému.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby je potrebné prihlásenie sa kontom Riam (autentifikačná služba Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR) zadaním mena a hesla.

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie, nevyžaduje sa.

Je služba spoplatňovaná: Nie, nie je spoplatňovaná.

Link na papierovú verziu formulára služby: Služba nemá papierovú verziu.

URL volania služby:https://digiskola.iedu.sk/group/guest/skolska-sposobilost
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku