Sprievodca školským rokom

Sprievodca školským rokom 2022/2023 je určený predovšetkým pre odborníkov participujúcich na výchove a vzdelávaní v pôsobnosti regionálneho školstva – pedagogickým, riadiacim a odborným zamestnancom, ale aj pracovníkom samosprávy a zriaďovateľom. Dokument bol schválený ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislavom Gröhlingom.

Usmernenia k organizácii školského roka, ktoré ministerstvo zverejňuje aj touto cestou, sú pre školy záväzné. Ich súčasťou je príloha č. 1 s termínmi školských prázdnin na školské roky 2023/2024 a 2024/2025. Informačný servis obsahuje odporúčania k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách a školských zariadeniach a ďalšie informácie doplnené hyperlinkovými odkazmi na ich zdroj. V prílohe 2 nájdete zoznam skratiek používaných v dokumente.

Sprievodca školským rokom 2022/2023 nadobúda účinnosť 1. septembra 2022.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky