Sprievodca školským rokom

Sprievodca školským rokom 2021/2022 (bývalé Pedagogicko-organizačné pokyny) boli schválené ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislavom Gröhlingom.

Prvá časť dokumentu obsahuje usmernenia k organizácii školského roka, ktoré je ministerstvo školstva povinné vydávať a sú pre školy záväzné. V druhej časti poskytuje základné informácie i odporúčania k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách a školských zariadeniach, ktoré nie sú právne záväzné.

Sprievodca školským rokom je určený všetkým odborníkom participujúcim na výchove a vzdelávaní v pôsobnosti regionálneho školstva – pedagógom, riadiacim a odborným zamestnancom, samospráve, zriaďovateľom.

Sprievodca nadobúda účinnosť 1. septembra 2021.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky