Správy o implementácii Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia za jednotlivé roky

Ministerstvo každoročne predkladá vláde SR informáciu o implementácii Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia. Informácia obsahuje údaje o administrácii schémy, podmienky, ktoré sa aplikovali na poskytovanie podpory v danom roku, či informácie o podporených pozíciách. 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku