Navigácia

Spoznali sme víťazov súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2022

11. októbra 2022 boli v Bratislave vyhlásení víťazi 14. ročníka Národnej ceny kariérového poradenstva. Do súťaže bolo v roku 2022 zapojených 24 organizácií naprieč celým Slovenskom. Súťaž zorganizovalo Centrum Euroguidance v spolupráci so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry a partnermi, Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Víťazi Národnej ceny kariérového poradenstva 22

Národnú cenu kariérového poradenstva 2022 získali Základná škola Zákopčie a Základná škola Korňa za inšpiratívne začlenenie kariérovej výchovy do vyučovacích predmetov. Projekt je založený na vzájomnej spolupráci medzi obomi školami, ktoré síce volia pri kariérovej výchove rôzne prístupy a aktivity, ale vzájomné zdieľanie ich inšpiruje a posilňuje v ďalšom rozvoji.
Oceneným bol aj Peter Csóri, ktorý pod hlavičkou Banskobystrického samosprávneho kraja zrealizoval Online burzu stredných škôl Banskobystrického kraja. Počas 9 dní online burzy získali žiaci, ich rodičia a pedagógovia možnosť vypočuť si prezentácie viac ako 80 stredných škôl z Banskobystrického kraja, ktoré boli doplnené o zaujímavé webináre, workshopy, videá a ochutnávky kariérového poradenstva.
Organizácia K.A.B.A. Slovensko získala ocenenie za online hru C-Game, v rámci ktorej si môžu žiaci základných škôl vytvoriť svoje vlastné fiktívne mestečko a spoznať, aké povolania sú nevyhnutné na jeho fungovanie. Hra zároveň integruje sebahodnotiaci dotazník a umožňuje žiakom vytvoriť si svoj profesijný profil.
Za vzdelávací program Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách bol ocenený Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Vďaka tomuto výcviku získalo vyše 1000 odborných a pedagogických zamestnancov kvalitné vzdelanie v témach
kariérového poradenstva a kariérovej výchovy. Účastníci a účastníčky kurzu si zároveň posilnili svoje kľúčové kompetencie, ako napr. plánovanie, budovanie vzťahov či práca s reflexiou.
Osobitné ocenenie udelilo aj Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, ktoré sa rozhodlo oceniť Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice (Karpatská) za týždeň online aktivít Zážitkami k povolaniu. Táto séria podujatí kariérového poradenstva sa vyznačovala veľkou pestrosťou ponúkaných zážitkov, keďže do jej realizácie sa zapojili všetky psychologické poradne v rámci Košického kraja. O špeciálnom ocenení hlasovali takisto účastníci konferencie, ktorí rozhodli, že Cena publika putovala taktiež Základnej škole Zákopčie a Základnej škole Korňa.
Tento rok bol rokom spojení. Všetky prihlásené príspevky vrátane tých ocenených ukázali, že tie najinšpiratívnejšie aktivity vznikajú v spolupráci s organizáciami a ľuďmi, ktorým úprimne záleží na kariérovom poradenstve. Ako uzavrel Ladislav Ostroha, jeden z organizátorov súťaže: „spolupráca a vzájomná inšpirácia je skratkou ku kvalitným službám kariérového poradenstva“.
Viac o súťaži sa dočítate na stránke www.euroguidance.sk/nckp

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky