Spoznajte potenciál vlastných myšlienok v podnikaní

  • Foto: CVTI SR
  • Dátum: 20.04.2021

Čo mi prinesie ochrana duševného vlastníctva v podnikaní? Položili ste si takúto otázku ako inovátor, inovatívna firma či rozbiehajúci sa start-up? Zistite viac od odborníkov na online workshope.

logo CVTI SR

Systematickú podporu prenosu výsledkov slovenskej vedy do praxe poskytuje na národnej úrovni Centrum transferu technológií pri Centre vedecko-technických informácií SR (CTT pri CVTI SR). Prostredníctvom poskytovaných služieb pomáha aj inovatívnemu komerčnému prostrediu chrániť svoje duševné vlastníctvo a zúročiť ho v praxi.

„Aktuálne sme sa formou workshopu rozhodli zhrnúť základné informácie týkajúce sa ochrany duševného vlastníctva v podnikaní. Hovoriť budeme o tom, čo všetko je v podnikaní možné chrániť, aké sú prínosy komerčného zhodnotenia vlastných myšlienok. Dotkneme sa významu spolupráce s akademickým prostredím, ale aj aktuálne finančne výhodných možností pre prihlášky ochranných známok a dizajnov,“ konkretizuje Lenka Bednárová, vedúca Oddelenia informačnej podpory transferu technológiíOdbor transferu technológií, CVTI SR.

Workshop – Čo mi prinesie ochrana duševného vlastníctva v podnikaní? – sa uskutoční 21. 4. 2021 online formou. Bližšie informácie vrátane registrácie a programu podujatia sú dostupné na oficiálnej stránke Strediska patentových informácií SR PATLIB.

Podujatie sa kona pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa duševného vlastníctva (26. apríl).

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku