Navigácia

Športová pomoc ukrajinským deťom

Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR sa oficiálne poďakovalo všetkým zainteresovaným stranám za projekt pomoci mladým ukrajinským športovcom na území Slovenskej republiky. Slovensko je po Izraeli, Cypre, Grécku a Španielsku piatou krajinou, ktorá sa do tohto projektu zapojila a zorganizovala športové tábory pre ukrajinské deti.

Začiatkom leta 2023 bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oslovené Veľvyslanectvom Ukrajiny v Slovenskej republike prostredníctvom charitatívnej organizácie Budúcnosť pre deti s prosbou o pomoc pri zabezpečení a vytvorení tréningových podmienok prostredníctvom športových táborov pre ukrajinské deti,“ vysvetľuje Daniel Bútora, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. „Ministerstvo SR s radosťou prijalo túto výzvu a urobilo potrebné kroky k samotnej realizácii.“

Hlavnou cieľovou skupinou boli deti z najviac zasiahnutých a zničených regiónov na Ukrajine (Gostomel, Buča, Irpin). Ministerstvo vyzvalo na spoluprácu všetky športové zväzy, z ktorých sa po obojstrannej komunikácii zapojili tri: Slovenský futbalový zväz, Slovenský zväz hádzanej a Slovenský zväz karate. Vytvorili sa tak podmienky pre 40 športovcov a štyroch trénerov, ktorí mohli spolu trénovať a udržiavať tak svoju výkonnosť.

Tábor karate kemp sa konal v Zelenom brehu, neďaleko Prešova od 6. do 19. augusta, hádzanári zorganizovali svoj tábor od 15. do 25. augusta v Púchove a futbalisti trénovali v Starej Bystrici od 3. do 12. septembra.

Na projekte participovalo aj Národné športové centrum, ktoré sprostredkovalo finančnú podporu projektu v sume 30 600 eur a s tým súvisiacu komunikáciu s národnými športovými zväzmi.

„Všetkým zapojeným športovým subjektom, osobitne národným športovým zväzom a Národnému športovému centru patrí veľké poďakovanie za participáciu a koordináciu projektu," poďakoval Peter Dedík, generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVaŠ SR. "Verím, že v projekte sa bude pokračovať aj naďalej s možným rozšírením o iné športy.“

MŠVVaŠ SR od začiatku konfliktu prejavuje solidaritu Ukrajine prostredníctvom pomoci a podpory vo všetkých oblastiach, šport nevynímajúc, ktoré prispievajú k obnove a pomoci tam, kde to najmä ukrajinské deti a mládež potrebujú. Poďakovanie ministerstva patrí všetkým národným športovým zväzom, športovým klubom či iným športovým organizáciám, ktoré od počiatku invázie pomohli ukrajinským športovcom nájsť útočisko a tréningový proces na Slovensku. Vítame, že tým športovcom, ktorí dodnes pôsobia na území Slovenskej republiky, bolo umožnené zapojiť sa aktívne aj do športových súťaží národných športových zväzov.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky