Navigácia

Spomíname si na obete holokaustu. Pamätná tabuľa na budove rezortu školstva bude pripomínať smutné obdobie našich dejín

9. septembra si pripomíname Deň obetí holokaustu a rasového násilia, ktorý je na Slovensku pamätným dňom. V tento deň pred 82 rokmi prijala vláda vojnového Slovenského štátu nariadenie o právnom postavení Židov známy ako Židovský kódex, ktorý občanov židovského pôvodu pozbavil občianskych, náboženských a spoločenských práv.

Išlo o súhrnné spracovanie právnych predpisov o spoločenskej a hospodárskej degradácii židovského obyvateľstva. Nariadenie zaviedlo povinnosť nosiť židovské označenie, pripravilo ich o právo volebné, zhromažďovacie, spolkové či tlačové. Židia nesmeli byť zamestnaní vo verejných službách, boli vylúčení zo štúdia na stredných a vysokých školách a mohli chodiť iba do vlastných židovských základných škôl. Proti rozhodnutiam tohto nariadenia nebolo možné odvolať sa na súde. O pol roka neskôr došlo k prvým deportáciám židovských občanov do koncentračných táborov.

V súvislosti s pamätným dňom sa v bratislavskom DPOH už po 14-krát čítali mená z deportačných zoznamov. Mená čítali viaceré významné osobnosti, podujatie tento rok podporil aj minister školstva Daniel Bútora.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Židovskou náboženskou obcou v Bratislave, Múzeom holokaustu v Seredi a neziskovou organizáciou Jewrope pripravuje v duchu piety a spomienky na tragické udalosti našej histórie osadenie pamätnej tabule na budove ministerstva. Venovaná bude pracovníkom ministerstva školstva, učiteľským zborom, akademickej obci, študentom a žiakom, ktorí boli rasovo a nábožensky prenasledovaní a zavraždení v rokoch 1941 – 1945. Pre súčasníkov i ďalšie generácie bude mementom, aby sa v budúcnosti už nič podobné nezopakovalo. Zároveň bude prejavom ľútosti a ospravedlnenia za príkoria a straty, ktoré v dôsledku týchto rozhodnutí muselo podstúpiť židovské obyvateľstvo na Slovensku.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky