Spolupráca v oblasti vedy a techniky medzi Slovenskom a Chorvátskom

  • Dátum: 14.06.2019
     O oblasť vedy a výskumu sa rozšíril rozhovor v rámci 4. zasadnutia Konzultačnej skupinymedzi Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom hospodárstva, podnikania a remesiel Chorvátskej republiky. Zasadnutia sa 13. júna 2019 zúčastnila za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky aj štátna tajomníčka Oľga Natchmannová.
     Spolupráca v oblasti vedy a techniky medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou je upravená Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy a športu, ktorá bola podpísaná 5. mája 1995 v Bratislave ako aj Programom spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vedy a vzdelávania Chorvátskej republiky na roky 2018 – 2022.
     Na základe týchto dvoch dokumentov sa spolupráca v oblasti vedy a techniky medzi oboma krajinami realizuje formou účasti vedcov, odborníkov a výskumných pracovníkov na odborných a vedeckých konferenciách, sympóziách, seminároch, workshopoch a výstavách a obe strany majú možnosť podporovať výmenu vedeckých a technických informácií, dokumentácie a materiálov.
     Na následnom bilaterálnom rokovaní so štátnym tajomníkom Ministerstva vedy a vzdelávania Chorvátskej republiky Tome Antičićom štátna tajomníčka vyzdvihla vzájomnú intenzívnu spoluprácu v rámci multilaterálnych európskych programov ako Horizont 2020 či Dunajská stratégia a vyjadrila presvedčenie o rovnako intenzívnej spolupráci aj v nadchádzajúcom období v novom programe Horizont Európa.
     Na záver bilaterálneho rokovania sa obe strany zhodli, že využijú všetky v súčasnosti existujúce možnosti na vzájomnú spoluprácu.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku